PARTNERS

Leveranciers

1 Bouwmaat
Ook een toeleverancier van Clabé toegespitst op het leveren van bouwmaterialen.

2 Gerritse
Deze professionele toeleverancier is voornamelijk gespecialiseerd in ijzerwaren en elektrisch gereedschap.

3 Filippo
Deze is voornamelijk verantwoordelijk voor de toelevering van dakpannen.

4 Velux
Een specialist in dakramen, die niet alleen Clabé voorziet van materialen maar ook van gedegen adviezen.

Grafisch

1 DesignerPro
Dit bedrijf is mede verantwoordelijk voor het logo-ontwerp en reclame drukwerk van Clabé

2 Creative Kingdoms
Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp van de website Clabe.nl

Juridisch

1 VLOK
De VLOK is de belangenorganisatie voor klussenbedrijven, opgericht in 1983.
Op vele terreinen is de VLOK sinds jaar en dag dé gesprekspartner van de overheid en andere maatschappelijke organisaties. Clabé heeft zich gecommiteerd aan de uitvoeringsvoorwaarden van deze organisatie. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Zoetermeer en worden op de SER-site vermeld.

2 SER
De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken.

3 Kamer van Koophandel
Natuurlijk is Clabé ingeschreven bij de alom bekende ‘Kamer van Koophandel’. Deze instantie behoeft geen verdere omschrijving…..